Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ YOGA
"Union by stopping mind activity"

"Η γιόγκα είναι η παύση του ρου της σκέψης"
Samadhi Pada 1.2 

"At this time the seer enters their own true state"

"Στιγμιαία ο Βλέπων (ο Αυθεντικός Εαυτός) βρίσκεται στην αληθινή του φύση - η οποία ονομάζεται Αυτογνωσία"

Samadhi Pada 1.3


Yoga Sutras of Patanjali