Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

SUBTLE SYSTEM ANIMATION

PUBLIC PROGRAM & KUNDALINI AWAKENING, MADRAS, INDIA.


ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

SCIENCE BEHIND THE UNIFIED FIELD & IT'S APPLICATIONS

SYMBOLS OF AN ALIEN SKY
SEEKING THE THIRD STORY


Author David Talbott suggests that all of human history can be seen as just two stories. First, came the story of ancient mythology, when towering gods were said to have ruled the world. Then came the story of science, emerging from a growing distrust of the myths and a new emphasis on direct observation and reason.

But a third story is possible, according to Talbott, one that sees the underlying provocation of the myths in extraordinary electrical events occurring close to the Earth. That discernment will lead to a new perspective on modern science as well. Today, a third story IS possible. But it requires a reconsideration of both human stories—that of myth and that of "settled science"—seeing both through the fresh lens of the Electric Universe."

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

THE PINEAL GLAND IS A GATEWAY

TIMESCAPES

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013