Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΥΓΑ
Ο Σωκράτης στην απολογία του παρομοίασε τον εαυτό του με τη μύγα που τσιμπάει το άλογο που σχεδόν κοιμάται και αποτελεί το μόνο λόγο που το κάνει να σκέφτεται. Θα κλείσω με την ευχή να μαζευτούμε πολλές τέτοιες "μικρές μύγες "με μοναδικό σκοπό την παραγωγή σκέψεων.