Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ HOMO UNIVERSALIS

MYTHS AND LEGENDS OF ANCIENT EGYPT

In an infinitely connected holofractographic universe there is no "out"...


WIRELESS MESSAGES


MEDITATION


ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ

The Rape of Ganymede by Anton Domenico Gabbiani, 1700.


Ὁ ἥρως ὁ οἰνοχόος· παρὰ τὸ γάνος μήδεσθαι τῷ Διῒ, ὅπερ ἐστὶ τὸ πόμα τὸ λαμπρόν. Εὐριπίδης, Ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίνεται γάνος. ῍Η παρὰ τὸ γάννυσθαι τοῖς μήδεσι συνετὸς, ὡς Εὐμήδης.
(Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό)

«διὰ τί δὲ καὶ μόνῳ τῷ Διὶ Γανυμήδης ὑπηρετεῖ; […] Γανυμήδης δὲ ὑπηρετεῖ μόνῳ τῷ Διί, ὅτι ὁ μὲν Ζεὺς ὁ πρῶτός ἐστι νοῦς, μόνος δὲ νοῦς οἰκεῖον ἔχει τὸ τοῖς μήδεσι γάνυσθαι· τοῦτο γὰρ ὁ Γανυμήδης.»
(Πορφύριος «Ομηρικά Απορήματα εις την Ιλιάδα») 

Μετάφραση:
«Για ποιό λόγο ο Γανυμήδης υπηρετεί μόνο τον Δία; […] Ο Γανυμήδης υπηρετεί μόνο τον Δία, διότι ο Ζευς ο πρώτος, νους είναι, και είναι ο μόνος νους που έχει οικεία τη χαρά να λάμπει από τις σκέψεις του· αυτό είναι ο Γανυμήδης»

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

THE PHARMACRATIC INQUISITION [+greek subs]

ED YONG - THE UNIQUE MERGER THAN MADE YOU

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014