Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ, ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!

Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο,τιδήποτε εμφανίζεται, εξαφανίζεται. 

Όλα όσα κατανοείς, όλα όσα αντιλαμβάνεσαι, όλα όσα φυλάς, φαντάζεσαι, βιώνεις, αγαπάς—μια μέρα θα χαθούν. 

Εκτός από αυτή την πηγή από την οποία όλα πηγάζουν, την αιώνια μας ύπαρξη.

Ενόσω το σώμα είναι ζεστό ανακάλυψε αυτό που είναι άφθαρτο. 

Ερωτεύσου το πλήρως, και δε θα υποφέρεις ποτέ την απώλεια γιατί η Αλήθεια δε μπορεί να πεθάνει, δε μπορεί να χαθεί. 

Όμως όλες οι μορφές αλλάζουν· ότι προκύπτει, χάνεται. 

Αυτό δε χρειάζεται να το βιώνουμε με μεγάλη θλίψη. 

Κατ' ακρίβεια, έτσι είναι τα πράγματα. 

Εσύ δεν είσαι ένα πράγμα.


Μια μέρα, ελπίζω σήμερα, θα μάθεις ότι όλα τα πράγματα και οι εμφανίσεις τους είναι μοναχά Αυτός, μόνο Αυτός. 

Τότε ο φόβος θα εξαφανιστεί, η λύπη θα εξαφανιστεί, η δυστυχία θα εξαφανιστεί. 

Έχει ήδη αρχίσει, αυτή η αφύπνιση. 

Σε έχει φέρει εδώ. 

Εμπιστεύσου τη.

Και η ευτυχία είναι η φύση μας: 

Αυτή η χαρά, η ειρήνη, αυτή η σπουδαία αγάπη, η ανεξάντλητη αγάπη. 

Όμως μπορεί να φαίνεται να είναι κρυμμένη από την κατάσταση και τη φανταστική ταυτότητα. 

Γι' αυτό το σάτσανγκ, είναι επίσης μέσα στο μεγάλο ονειρο· είναι σαν το ξυπνητήρι μέσα στο όνειρο.

~ Μούτζι, Ζίμαρ 2015

We have to confirm that whatever appears, disappears. 

All that you have conceived, all that you perceive, all that you cherish, imagine, experience, love—one day will be gone. 

Except for that source from which they all spring, our eternal being.

While the body is warm find that which is imperishable. 

Fall in love with it completely, and you will never suffer loss because the Truth cannot die, cannot pass away. 

But all forms they change; all that arises, falls. 

This need not be experienced as a great sadness. 

In fact, it is just the way of things. 

You are not a thing.

One day, hopefully today, you will know that all things and their appearances are only He, only That. 

Then fear will go, sadness will go, suffering will go. 

It has already started, this awakening. 

It brought you here. 

Trust it.

And happiness is our nature: this joy, this peace, this great love, inexhaustible love.

But it can appear to be hidden by conditioning and false identity. 

For this, satsang is also inside the great dream; 

it is like an alarm clock inside the dream.

~ Mooji, Zmar 2015