Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΝΕΛΘΟΥΝ

Έχετε παρατηρήσει περισσότερες από μια φορές ότι οι μεγάλες συμφορές μεταμόρφωσαν ένα λαό. Η επιβεβαίωση των ηθικά υγιών αρχών ήρθε μέσα σε βροντές και αστραπές. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε στενοχώρια πριν ανέλθουν. 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ (1937), Παρ. 331.