Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΣΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ cc ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ"Για χιλιάδες χρόνια οι ανθρώπινες υπάρξεις συναντιούνται έτσι 
για να διερευνήσουν αυτό το θέμα.

Και πολλοί απ' αυτούς ανακάλυψαν την αλήθεια. 

Όμως, τα σώματά τους δεν είναι πια εδώ. 

Τώρα είναι η δική μας σειρά. 

Είμαστε το ζωντανό κύμα της ανθρώπινης εμπειρίας. 

Αυτή είναι η δική μας ευκαιρία. 

Έτσι, είθε να έρθει· ας μη χαθεί η ευκαιρία. 

Διάλεξε την ελευθερία· την ελευθερία του πνεύματος."


"For thousands of years, human beings are meeting like this,
to explore this subject.

And many of them discovered the truth.

But, their bodies are not here no more.

Now, it's our turn now.

We're the living wave of the human experience.
This is our chance.

So, may it come; may it not be wasted.

Choose freedom; freedom of the spirit."

Mooji