Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

ΒΑΣΑΝΑ;
Αν δεν ξεφεύγεις, αν επιτρέπεις να υπάρχουν τα βάσανα, αν δεν προσπαθείς να τα ξεχάσεις με κάποιο τρόπο, τότε είσαι διαφορετικός. Υπάρχουν τα βάσανα, όμως μόνο γύρω σου΄ δεν βρίσκονται στο κέντρο, βρίσκονται στην περιφέρεια. Είναι αδύνατο να βρίσκονται τα βάσανα στο κέντρο΄ δεν είναι έτσι η φύση των πραγμάτων. Βρίσκονται πάντοτε στην περιφέρεια και το κέντρο είσαι εσύ.

Όταν λοιπόν τους επιτρέπεις να συμβαίνουν, όταν δεν ξεφεύγεις, δεν τρέχεις, δεν είσαι πανικόβλητος, συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι τα βάσανα βρίσκονται εκεί στην περιφέρεια σαν να συμβαίνουν σε κάποιον άλλο, όχι σε σένα, κι εσύ τα κοιτάς. Μια αδιόρατη χαρά απλώνεται παντού στην ύπαρξή σου, γιατί έχεις αντιληφθεί μια από τις βασικές αλήθειες της ζωής, ότι είσαι μακαριότητα, όχι βάσανα.


Osho, A Bird on the Wing, Ομιλία #1