Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Το νοητικό σχήμα της αγάπης
μπορεί να παρασταθεί 
ως ένα διπλό αστρικό σύστημα
όπου τα σώματα είναι μαζί 
χωρίς να είναι
απαραίτητα κοντά
και περιστρέφονται 
γύρω από ένα 
κοινό βαρυτικό κέντρο
διότι σημασία 
δεν έχει πια ο εαυτός 
αλλά ο δεσμός 
που γίνεται σχέση 
μέσω της 
βαρύτητας της αγάπης