Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

NEBULAS 3-D


Located in the constellation Sagittarius, the Lagoon Nebula is a huge cloud of interstellar dust between 4,000 and 6,000 light-years from Earth.

Δεν υπάρχουν σχόλια: