Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

The universe is an infinite series of scalar boundaries...

Δεν υπάρχουν σχόλια: