Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

"We are the universe learning more about itself."

Δεν υπάρχουν σχόλια: