Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΜΥΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣ

Αναδυομένη Αφροδίτη

Ο Μύθος είναι δοκιμασμένος παμπάλαιος φίλος που μας θυμίζει ξεχασμένες αλήθειες.

Επιγειώθηκε όταν οι Κοσμικές ημερομηνίες απαιτούσαν πανανθρώπινη γνωσιολογική, αισθητική και ηθική επιτάχυνση.

Οι Μύθοι ήρθαν σαν ιδεο-στρόβιλοι για να σαρώσουν τους βρυχώμενους φανατισμούς των αγνοούντων.

Ο Μύθος αποστομώνει την κενή φλυαρία. 

Μας στρέφει προς τα ανώτερα στρώματα της ύλης και επιδρά ποιοτικά πάνω στη σκέψη μας, διευρύνοντάς την σε παγκόσμια κλίμακα.

Είναι εκάεργος και σπερματικός.

Μας μαθαίνει να σκεφτώμαστε πυκνά, ωραία και εκηβόλα.

Αποκλείει την ημι-συνειδητότητα.

Αποκαθαίρει τον εγκέφαλο από την τοξίνωση των κατώτερων σκέψεων.

Ο Μύθος μας υπενθυμίζει οτι όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα των φαινομένων τόσο οφείλει να μεγαλώνει η επινοητικότητά μας.

Διδάσκει την επιβράβευση των ηθικών θεμελίων και την αυτο-κατάρρευση των σκοτεινών συσσωρεύσεων.

Δυναμοποιεί την ψυχο-πνευματική μας υπόσταση προτρέποντάς μας στη διασύνδεση του απείρως μεγάλου με το απείρως μικρό.

Ο Μύθος αντιτίθεται στον σχολαστικισμό και στις λογικο-μανείς μεθόδους που αδυνατούν να εμποτίσουν τον άνθρωπο με ενθουσιασμό και ψυχική ενέργεια : Τα αληθινά φτερά γιά τους Ανώτερους Κόσμους.

Ο Μύθος διδάσκει τη θεία νομοτελειακή ακολουθία των προτεταμένων ασπίδων της ανώτερης βούλησης που νυχθημερόν αντιτάσσονται στο χάος της άγνοιας.

Στην Καρδιά του Μύθου συντονίζονται τα ρεύματα των ψυχο-δυνάμεων.

Στην Καρδιά του Μύθου ζουν τα αντίδοτα όλων των γαιο-δηλητηρίων.

Ο κραδασμός των Μύθου είναι το μαστίγιο των ατελειών.

Αντιδοτεί στις μικρολογίες.

Είναι το μπόλιασμα στην λύσσα της θηριωδίας.

Επαυξάνει την αυρική τόλμη.

Απευθύνεται σε όσους διαθέτουν τρίτο αυτί.

Είναι το "εξαίφνης" του σχεδιοποιημένου απρόβλεπτου.

Ο κραδασμός του μύθου είναι η τηλετυπημένη Διδασκαλία του Κοσμο-μαγνητικού Κέντρου.

Οι Μύθοι είναι οι πανάρχαιοι μεσολαβητές ορατών και αοράτων, αφού το σημαινόμενο των μύθων είναι το φωτεινό νήμα που ενώνει τους κόσμους. Είναι κάδοι αναδεύσεως των νοο-στοιχείων.

Και οι Ιεροί Μύθοι συντελούν σε θεραπευτικές πολιτιστικές επαναγεννήσεις....... 

Ο Μύθος και η Ση-Μαντική του εμβέλεια

- Ενωδών -

Δεν υπάρχουν σχόλια: