Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

ΖΕΥ ΒΑΣΙΛΕΥ, ΤΑ ΜΕΝ ΕΣΘΛΑ, ΦΗΣΙ, ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΚΤΟΙΣ ΑΜΜΙ ΔΙΔΟΥ, ΤΑ ΔΕ ΔΕΙΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕΝΟΙΣ ΑΠΑΛΕΞΕΙΝ ΚΕΛΕΥΕΙ.