Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

THE DETAILED UNIVERSE"ΩΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΩ" [ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ].