Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ.
"Έρχεται και στην Γη το Πνεύμα της Κοσμικής Σύνθεσης  και πρέπει το τέταρτο Ανθρώπινο πεδίο να ανταποκριθεί και αναπτύξει την εγγενή του τάση για  πνευματική συνταύτιση με το Εξελικτικό Σχέδιο και Σκοπό.

Είναι απαραίτητη η πανανθρώπινη προπαρασκευή για συμμετοχή στην Θεία Πνευματική Κυκλοφορία.

Το κάλλιστο σπέρμα του Μέλλοντος ενυπάρχει στην θέληση 
γιά το Αγαθό.

Κοσμικός μας «Πατέρας» είναι ο Αιώνια Αγαθός.

Κοσμική μας «Μητέρα» είναι η Καλή Θέληση για την εξέλιξη όλων.

Ο «Πατέρας» μας χορηγεί την θέληση για Αειζωΐα και η «Μητέρα» την θέληση για την συμμετοχή όλων.

Ο «Πατέρας» εκπνέει συχνά πύρινες θύελλες και καταιγίδες που τροφοδοτούν τους πλανήτες με Ζείδωρη Αποκαθαρμένη Ενέργεια.

Η «Μητέρα» μαθαίνει, στα ευήκοα παιδιά της, την σωστή Κοσμική Αναπνοή.

Ο «Πατέρας» σκορπίζει ρίγος και η «Μητέρα» έκσταση.

Και οι Δύο Αρχετυπικές Φλόγες, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της Πύρινης ‘Υπαρξης όλων.

Στόχος Αμφοτέρων είναι να αντικατασταθεί το εντροπικό - ή φθίνον φως - με το Άσβεστο Φως ή Αείζωον Πυρ. ...."

από "Ηλιολύτες" / Ενωδών

Δεν υπάρχουν σχόλια: