Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

«Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός»

Δεν υπάρχουν σχόλια: