Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΙΟΧΡΟΥΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ


Η Ιόχρους Επίκληση δόθηκε από την Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία στο Κέντρο Σύγχρονης Μαθητείας της Ιοχροοχόου Ακαδημίας το 2000 και μελοποιήθηκε το 2013 

Θεία Ιόχρου Ενέργεια 
από την Ιερή Πηγή σου

Σε επικαλούμαι και Σε εφελκύω 
μέσα στα σώματα μου

Σε εισπνέω και Σε διανέμω 
μέσα στα κύταρρά μου

ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΕΞΑΓΝΙΣΕ 
τις σκέψεις τα αισθήματα μου

Στην καθαρτήρια 
Ιόχρου Θάλασσά σου 
μέσω της Ιερής Ροής σου 
ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ
κάθε δυσαρμονία !

ΚΑΝΕ με Φάρο Φωτοδότη
της Eνέργειάς Σου 
Συμμέτοχο
στο Απελευθερωτικό 
ΙΟΧΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥΈχει έλθει η ώρα να εκφωνείται
η "Ιόχρους Επίκληση"
και να εφελκύεται η ενέργεια
της 7ης ακτίνας ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ
για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της ανθρωπότητας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: