Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
"Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου”.

Αλ. Παπαδιαμάντης - “Οι έμποροι των Εθνών"

Δεν υπάρχουν σχόλια: