Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ
Σε μιά σκοτεινή στιγμή ας παραμείνουμε στο Φως.

Οι πιό δυναμικοί αγώνες συνδέονται αόρατα.

Στις δύσκολες ημέρες της Κοσμικής ανασύνθεσης οι σκοτεινοί βρίσκονται σε μεγάλη ένταση.


Και όταν οι Δυνάμεις του Φωτός ενδυναμώνονται, ο Κόσμος γεμίζει από αντίθετες επιρροές.

Έτσι, οι Δυνάμεις Μας διαποτίζουν το διάστημα, αλλά οι σκοτεινοί προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υπεροχή.

Όταν η ένταση των Φορέων των Πυρών αποκαλύπτεται σαν μιά μεταλλακτική δύναμη, η ένταση των αντιτιθέμενων δυνάμεων αυξάνεται.

Συνεπώς, όλα τα μέτρα που λαμβάνουν οι εχθροί βρίσκονται σε αναλογία με την αύξηση της έντασης.

Κάθε τείχος που εγείρεται από τον εχθρό, πρέπει να καταρρεύσει μέσα στον κυκλώνα των λαθών του.

Έτσι οι εχθροί εμποτίζονται με το ίδιο το δηλητήριό τους.

Οι Πυρφόροι Μας πυρακτώνονται Κοσμικά και η νίκη είναι αναπόφευκτη.

Μόνον η έλξη των Οχυρών Μας επιβεβαιώνει τη νίκη. 

Μόνον η εντολή του Κοσμικού Μαγνήτη φέρνει επιβεβαίωση.

Συνεπώς, οι αποσυρόμενες δυνάμεις, Μάς φοβούνται τόσο πολύ.

Αληθινά, η εκδηλωμένη μάχη είναι μεγάλη και όλες οι Κοσμικές ενέργειες βρίσκονται σε ένταση.

Ετσι, εμείς δημιουργούμε πύρινα.

Η μεταλλαγή στο διηνεκές αντικαθιστά τις απερχόμενες δυνάμεις.

Η ευαίσθητη δεκτικότητα αγωνίζεται προς τους Φύλακες.

Α π ε ι ρ ο σ ύ ν η
- Άγκνι / Ζωντανή Ηθική -