Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΟΣ
Εσύ, ως εγώ, δε μπορείς στ' αλήθεια να φροντίσεις τον εαυτό σου. 

Κάτι έχει ήδη ανακοινώσει τον εαυτό του: 

Είμαι εδώ, ενδόμυχα. Εμπιστεύσου. 

Τώρα μια αλλαγή έχει λάβει χώρα μέσα σου και δε μπορείς πλέον εσύ να είσαι ο παλαιός σου εαυτός. 

Απλά έχε επίγνωση της εσωτερικής παρουσίας και παραδόσου πλήρως σ' αυτή. 

Δεν είναι για τους μαθητές για να γνωρίζουν ή για να αξιολογήσουν τι συμβαίνει. 

Μη βγάλεις καθόλου συμπεράσματα. 

Υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι ισχυρό είναι παρών μέσα σου. 

Εάν έχεις παραδόσει τον εαυτό σου, δεν είναι δική σου δουλειά πλέον να ελέγξεις τη ζωή σου. 

Άσε τα όλα στη δύναμη και την παρουσία. 

Είναι λιγάκι λες και τρως ένα γεύμα. 

Φροντίζεις να έχει μαγειρευτεί καλά και το μασάς καλά, όμως μόλις το καταπιείς, δεν είναι στα χέρια σου πλέον. 

Τώρα μια άλλη δύναμη τα φροντίζει όλα αυτά και θα σε αδειάσει. 

Θα αποσύρει "εσένα". 

Σε στραγγίζει από αυτόν τον εξαπατημένο προσωπικό εαυτό ώστε να απομείνεις με και ως η αίσθηση της αιώνιας Ύπαρξης. 

Αδειάζεις από την ιστορία σου, τη διαστρεβλωμένη μνήμη, την προσωπικότητα.

Ωστόσο, εκεί παραμένει μια αίσθηση πληρότητας του εαυτού σου. 

Αντιθέτως του τι πολλοί, αρκετοί αναμένουν ή προσδοκούν, υπάρχει μια μεγάλη χαρά, μια ανοικτότητα, μια σιωπή και αγάπη. 

Τι θα συμβεί στο μέλλον; 

Αυτό δεν αφορά αυτόν που είναι απελευθερωμένος. 

Ο ίδιος ο χρόνος έχει εξαφανισθεί. 

Για μερικές υπάρξεις, είναι σαν η ζωή να έχει συρρικνωθεί σ' ένα μικρό, μικροσκοπικό πράγμα, σαν το άτομο, όμως αυτό το άτομο ενδόμυχα είναι ολόκληρο το σύμπαν. 

Αυτό είναι το σπουδαίο μυστήριο της συνειδητότητας.

Επέτρεψε στον εαυτό σου να απορροφηθεί σιωπηλά με αυτόν τον τρόπο.

~ Μούτζι


You, as ego, cannot really take care for yourself.
Something has already announced itself:
I am here, inside. Trust.
Now a change has come over you and you can no longer be the old self.
Just be aware of the inner presence and completely surrender in it.
It is not for the devotee to know or to assess what is going on.
Do not make any conclusions at all.
There is the sense that something powerful is present within you.
If you have surrendered yourself, it is not your business anymore to take control of your life.
Leave it all to the power and presence.
It is a bit like eating a meal.
You take care that it is cooked well and that you chew it well, but once it is swallowed, it is not in your control anymore.
Now another power is taking care of all of that and it is going to drain you empty.
It is draining 'you' out.
It is draining out this deluded personal self so that you are left with and as the feeling of timeless Being.
You are being emptied of your story, of distorted memory, of personhood.
However, there remains a sense of being fully yourself.
Contrary to what many many expect or anticipate, there is a great joy, an openness, a silence and love.
What will happen in the future?
This is of no concern to one who is liberated.
Time itself has disappeared.
For some beings, it is as though life shrinks down to a tiny, tiny thing, like an atom, but inside this atom is the whole universe. 
This is the great mystery of consciousness.
Allow yourself to get quietly absorbed like that.
~ Mooji