Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ
Γιατί, γενικά, οι εργοδότες δε δίνουν άδεια περισσότερο από 4 εβδομάδες μαζεμένη; Διότι ίσως, μετά από ένα καλό διάλειμμα, πιθανώς να μη θες να επιστρέψεις πίσω στη δουλειά... 

Εάν δεν υποστηρίζεις τη σχέση σου με την προσωπική σου ταυτότητα ή το εγώ για λίγο καιρό, κι εσύ δε θα θες να γυρίσεις πίσω σ' αυτή. Θα τη ξεχάσεις και θα απελευθερώσεις από αυτή. 

Συχνά δε συνειδητοποιούμε ότι χρειάζεται μνήμη, εξάσκηση και προσπάθεια να συνεχίσουμε να είμαστε ένα εγώ, ενώ δε χρειάζεται καμία προσπάθεια να είσαι ο αληθινός Εαυτός. 

Το εγώ είναι απαιτητικό πλήρους απασχόλησης. Οι μισθοί του είναι χαμηλοί και οι φόροι του θεόρατοι. 

Ο αληθινός Εαυτός είναι φυσικός, αρμονικός και αβίαστα χαρούμενος.

Αληθινή σοφία είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τη ζωή του ώστε να ανακαλύψει και να είναι Αυτό.

~ ΜούτζιWhy, in general, don't employers give more than 4 weeks holiday in one run? Because perhaps, after a good break, it is likely you won't want to go back to work... 

If you don't maintain your relationship with your personal identity or ego for some time, you also won't want to go back to it. You will forget about it and be free of it.

We often don't realise that it takes memory, practice and effort to continue being an ego, whereas it takes no effort to be one's true Self.

Ego is full-time high maintenance. Its wages are low and its taxes are sky high.

The true Self is natural, harmonious and effortlessly content.

True wisdom is to use one's life to discover and be This.
~ Mooji