Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΝ-ΤΕΛΩΣ

"ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΝΤΕΛΩΣ. 
ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΩΤΑ" - Rumi


Open completely. Let your spirit-ear listen. - Rumi