Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
 Έλα, ω Κύριε της Απελευθέρωσης,
εκπρόσωπε των Τριών Ελευθερωτών
και, με το σπαθί της Σύνθεσης ,
αποκεφάλισε τις πολυκέφαλες επιθυμίες
που μας κρατούν αιχμάλωτους
της αδρανοποιημένης αυταράσκειας.
......... ....... .......

Έλα και κλείσε τις βιοτεχνίες
παραγωγής ειδώλων,
που πρέπει όλα να γκρεμιστούν
γιά να μείνει μόνο το " Παλλάδιον "
του διαχρονικού Είναι μας.
Έλα, Μεγάλε Απελευθερωτή,
και με την Παν-περιεκτικότητα
κάνε ν' αντέξουμε το Πύρινο Κράμα
που αποκαθαίρει τα πάντα,
ελευθερώνει τα πάντα και ζητά
μόνο Πνευματικό βλέμμα.

Έλα και γέμισε με Υπερ-φως
το ανύπαρκτο διαστρικό κενό.
Έλα, ω Σχεδιαστή Ιδεοπετάλων,
και μετάγγισέ μας αυτοπεποίθηση
ώστε κι εμείς να αντέχουμε,
να μπορούμε και ν' ανεβαίνουμε
και με εσωβεβαιώσεις
και τηλενεργές επιδράσεις
να δούμε Αυτούς που μας βλέπουν.
........... .......... ........

Μάθε μας να εφελκύουμε 
Σημαντικές απαντήσεις απ' το Ανώτατο.
Να κινούμαστε Αταλάντευτοι,
να μένουμε απτόητοι μπροστά στον
όφη της μεγάλης πλάνης
και να διακρίνουμε το Πετράδι στο
μέτωπο του όφεως της Σοφίας.

Κι εμείς, οι πρώην απατημένοι,
οι παρόντες αιχμάλωτοι,
και οι μελλοντικοί Απελευθερωμένοι,
δίνουμε όρκο στα Ιώχροα ύδατα της Στύγας
πως θα γίνουμε :
Α ι θ ε ρ ο δ ί α ι τ ο ι
Ε ν ο π ο ι ο ί
και
Ι δ ε ο φ ό ρ ο ι.

Φρουροί του Κοσμικού Νόμου,
Τηρηταί του Χρυσού Κανόνα,
Ευγνώμονες της Μεγάλης Αλύσσου.
Γι αυτό, απελευθερωνόμενοι,
θα τοπολογηθούμε μεταξύ αυτών
που χρειαζόμαστε και αυτών που
μας χρειάζονται.

Αλληλέγγυροι με το Μεγάλο 
Απελευθερωτικό Ρεύμα,
θα κονιορτοποιήσουμε όλες
τις απολιθωμένες φλυαρίες
και την επιστημονική βαρβαρότητα.
Και ανάμεσα στη Μουσική των Σφαιρών
και τις αύρες των Επαναστατικών Ομίλων :
Θα συνεργαστούμε Ομόψυχα
στην Επτάφλογη Ενδοχώρα του Απείρου.

- Ενωδών - " Τρισήλιον "

( 21.03.2002 )
----- ----- -------

! Καλό Θερινό Ηλιοστάσιο !