Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
Το να αγαπάς το Θεό με όλη σου τη διάνοια και όλη σου την Καρδιά έτσι ώστε τίποτα να παραμένει παρά μόνο εκθαμβωτική παρουσία που απορρέει από Αυτόν  —η αγέννητη Αγνή Συνειδητότητα

Το να είσαι τόσο απορροφημένος μέσα σε Αυτόν ώστε να πεθάνεις μέσα σε Αυτόν ενώ είσαι ζωντανός είναι να ανασταίνεσαι μέσα στην άμωμη παρουσία και δόξα του ζώντος Θεού

Είθε το πεπρωμένο μας έτσι να είναι 

Αμήν

~ Μούτζι, από το βιβλίο "Το Μάλα του Θεού"


To love God with all one's mind and all one's Heart so there remains nothing but radiant presence emanating from Him —unborn Awareness

To be so absorbed in Him to die in Him while alive is to be resurrected  in the immaculate presence and glory of the living God 

May our destiny be so

Amen
~ Mooji, from the book ' The Mala of God'