Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΔΕΙΟΣ
Όταν είσαι επαρκώς άδειος,  γίνεται το τέλειο μέσο για την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της χάρης Του. 

Όμως ενόσω ακόμα τρέφεις την ταυτότητα σου, το φως έχει λίγες πιθανότητες.

Μου λες, "Μέχρι να φτάσω εκεί, δείξε μου τι να κάνω τώρα".

Εγώ λέω, Όχι, διότι τότε θα συνομοτώ μαζί σου  για να σε παραπλανήσω από την αιωνιότητα σου. 

Κι αυτό δε θα το κάνω. 

Δε θέλω να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. 

Η λύση σε όλες τις δυστυχίες είναι παντοτινά παρούσα μαζί σου, όμως κάτι απομακρύνεται από αυτή την ευκαιρία. 

Μην το εμπιστευτείς αυτό. 

Μια μοναδική απελευθερωμένη ύπαρξη διαχέει αρκετό φως για να ανυψώσει τη συνειδητότητα αναρίθμητων υπάρξεων. 

Ποιος είναι αυτός; 

Δε θα μπορούσε να είσαι εσύ;

~ ΜούτζιWhen you are sufficiently empty, you become a perfect vessel for the manifestation and embodiment of His grace.

But while you are still nurturing your identity, the light has little chance.

You tell me, ‘Until I get there, show me what to do now.’

I say, No, because then I am colluding with you to cheat you out of your timelessness.
And this I cannot do.

I don’t want you to cheat yourself.

The solution to all sorrows is ever present within you, but something is turning away from this chance.

Don’t trust that.

A single liberated being sheds enough light to raise the consciousness of countless beings.

Who is that one?

Could it not be you?

~ Mooji