Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο Θεός είναι παντού και απο αυτόν προέρχονται όλα.
Ο Θεός είναι μέσα μας και γνωρίζει τα πάντα.
Ο Θεός είναι χωρίς εμάς και βλέπει τα πάντα.
Ο Θεός είναι υπεράνω ημών και ΕΙΝΑΙ τα πάντα.
Μόνο ο Θεός ΕΙΝΑΙ.

God is everywhere and does everything.
God is within us and knows everything.
God is without us and sees everything.
God is beyond us and IS everything.
God alone IS.
                                               Meher Baba
                                         GOD SPEAKS, p. 298.