Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ ΜΟΥΟ Ludwig Wittgenstein είπε:

''Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια της σκέψης μου. Οι γνώσεις μου περιορίζονται σε ό,τι μπορώ να αποτυπώσω λεκτικά''.

Αντιλαμβανόμαστε πως η λεξιπενία δρα κατασταλτικά στην εκδήλωση και κατά συνέπεια στην ίδια την ανάπτυξη της νοημοσύνης μας, διότι στην ουσία δεν μπορούμε να εκφράσουμε επακριβώς τις σκέψεις μας, ιδίως τις πιο πολύπλοκες εξ αυτών, και αν το επιχειρήσουμε, τις εκφυλίζουμε λόγω λεκτικής απλούστευσης και έτσι γεννιέται και μια γνωστική σύγχυση. Για όσους αναρωτιούνται γιατί ορισμένοι ασχολούνται με τη γλώσσα δίχως να είναι φιλόλογοι ή γλωσσολόγοι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι ενασχόλησης και καλλιέργειας του λόγου.